Mercado Tailor-made solutions
 
  Firma Usługi Projekty Kontakt  
  Synergo Technologies

Specyfikacja projektu

Każdy projekt, niezależnie od jego typu czy złożoności, wymaga sporządzenia specyfikacji. Jest to dokument zawierający wszystkie dane niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, a przede wszystkim zawierający takie informacje jak: pełny opis funkcjonalny, wymagania jakościowe, prawne, wymagania dotyczące stosowania lub nie stosowania określonych technologii, narzędzi itp. W przypadku projektów urządzeń wymagania te mogą określać kształt i/lub wielkość urządzenia, maksymalny koszt produkcji oraz wiele innych parametrów istotnych z punktu widzenia klienta. Innymi słowy, specyfikacja powinna jednoznacznie określać efekt końcowy realizowanego projektu.

Przygotowanie specyfikacji jest kluczowym etapem projektu. Bez ustalenia pełnej i wyczerpującej specyfikacji, nie mogą być podjęte żadne prace projektowe. Dokument ten jest jednocześnie podstawą do oszacowania czasu i kosztów realizacji projektu. Na życzenie klienta możemy przygotować pełną specyfikację na podstawie dostarczonych nam danych oraz przeprowadzonego wywiadu. Etap przygotowania specyfikacji może zostać pominięty w przypadku, gdy klient dostarczy gotową specyfikację opracowaną we własnym zakresie, o ile opisuje ona w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oczekiwane rezultaty projektu.

Projekty produktowe

Projekty, których efektem końcowym ma być produkt (urządzenie, podzespół, oprogramowanie, system urządzeń itp.), realizowane są w kilku etapach. Projekt może obejmować wszystkie etapy lub ich część, w zależności od potrzeb klienta. Najczęściej są to:
  • Opracowanie schematu ideowego (blokowego), wraz z opisami funkcjonalnymi poszczególnych bloków
  • Opracowanie schematu elektrycznego
  • Opracowanie rysunku technicznego (w przypadku urządzeń lub podzespołów mechanicznych)
  • Projekt płytki PCB, wykonanie i montaż podzespołów
  • Projekt obudowy lub przygotowanie plików do obróbki mechanicznej gotowej obudowy, wykonanie obudowy
  • Opracowanie architektury oprogramowania
  • Opracowanie opisu ideowego oprogramowania (funkcje, grafy stanów, przepływy danych, itp.)
  • Implementacja oprogramowania w uzgodnionym języku programowania
  • Uruchomienie i testy
  • Opracowanie dokumentacji technicznej
W przypadku projektów urządzeń efektem końcowym, oprócz pełnej dokumentacji technicznej, może być prototyp urządzenia działający zgodnie ze specyfikacją lub krótka seria gotowych i przetestowanych urządzeń.

Projekty technologiczne i prace badawczo-rozwojowe

W niektórych sytuacjach uzyskanie zamierzonych właściwości lub funkcjonalności końcowego produktu jest bardzo trudne ze względu na brak odpowiednich narzędzi lub technologii. W praktyce najczęściej rozwiązuje się ten problem poprzez weryfikację specyfikacji projektu i jej dostosowanie do realiów wynikających z aktualnego stanu techniki.

W Synergo Technologies proponujemy inne rozwiązanie – o ile to możliwe, staramy się dostosować istniejące technologie tak, aby umożliwiły osiągnięcie zamierzonych celów bez konieczności rezygnowania z niektórych funkcjonalności produktu. W przypadku projektów innowacyjnych możemy wykonać prace badawczo-rozwojowe i przygotować rozwiązania technologiczne specjalnie na potrzeby projektu. Dzięki temu klient otrzymuje produkt unikatowy, o znacznej przewadze konkurencyjnej.

Optymalizacja

Jak zaprojektować urządzenie, żeby było tańsze w produkcji bez utraty jakiejkolwiek funkcjonalności lub pogorszenia jakości? Jak napisać oprogramowanie, żeby było szybsze lub zajmowało mniej pamięci bez konieczności zmiany procesora? Co zrobić, żeby urządzenie było mniejsze lub energooszczędne?

To są zagadnienia, które lubimy najbardziej. W Synergo Technologies bierzemy pod lupę wszystkie elementy projektu i optymalizujemy je do granic możliwości. Nie lubimy kompromisów i zgadzamy się na nie tylko w ostateczności. Przeprojektujemy cały układ lub oprogramowanie, jeśli będzie to konieczne do osiągnięcia zamierzonego optimum.

Diagnostyka

Wszystko jest dobrze zaprojektowane, a jednak coś nie działa jak powinno? Takie sytuacje niestety nierzadko się zdarzają i to nie z winy projektanta. Szczególnie przy złożonych projektach, w których analizowanie wszystkich możliwych scenariuszy jest bardzo trudne, bądź ekonomicznie nieuzasadnione i zazwyczaj analizuje się tylko te najbardziej prawdopodobne. W rezultacie zaprojektowane urządzenie, system lub oprogramowanie jest narażone na nieprawidłowe działanie w sytuacjach trudnych do przewidzenia. Są też oczywiście przypadki, kiedy błąd leży po stronie projektanta, jednak jest on tak ukryty, że nawet po wielokrotnym przeglądaniu projektu nie udaje się go zlokalizować.

W Synergo Technologies przeprowadzamy kompleksową diagnostykę. Najpierw analizujemy projekt w poszukiwaniu możliwych błędów, a następnie je naprawiamy. Jeśli projekt nie zawiera błędów lub po ich naprawie usterka nadal występuje, przygotowujemy stanowisko diagnostyczne. Ustawiamy pułapki wykrywające nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia i monitorujemy jego zachowanie przed wystąpieniem usterki. Następnie analizujemy zebrane informacje i identyfikujemy przyczynę nieprawidłowego działania urządzenia.

Konsultacje i doradztwo

W początkowej fazie projektu, jeszcze przed opracowaniem specyfikacji, istotne jest dokonanie rzetelnej oceny wykonalności projektu. Należy również ocenić, czy jego realizacja rzeczywiście rozwiąże określony problem lub pozwoli osiągnąć określony cel. Także podczas realizacji projektu musi on być poddawany okresowej ocenie, umożliwiającej zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń lub dobranie optymalnych rozwiązań w przypadku napotkania na problemy utrudniające dalszą realizację projektu.

W Synergo Technologies wspomagamy proces projektowania na każdym etapie projektu – od sporządzenia specyfikacji aż do końca jego realizacji. Oceniamy realność i opłacalność zastosowania określonych rozwiązań. Jeśli rozwiązania te niosą znaczne ryzyko niepowodzenia projektu, doradzamy jak to ryzyko zminimalizować. Wskazujemy również optymalne rozwiązania z punktu widzenia konkurencyjności końcowego produktu.
 
     
 
Nie boimy się trudnych wyzwań, a wręcz takie właśnie preferujemy – projekty złożone, interdyscyplinarne, niebanalne.