Mercado Tailor-made solutions
 
  Firma Usługi Projekty Kontakt  
  Synergo Technologies

Projekty

main main main main main main
Poniżej przedstawiamy przykłady realizowanych przez nas projektów. Są to projekty zarówno małe jak i duże, produktowe i technologiczne, realizowane samodzielnie lub w kooperacji z innymi firmami lub jednostkami naukowymi.
 • Wielokanałowy kodek audio dla płyty ewaluacyjnej z procesorem OMAP-L138 (projekt własny)
 • ANFi – metoda adaptacyjnej filtracji nieliniowej (projekt własny)
 • SoundTrace – algorytm renderingu sceny dźwiękowej (projekt własny)
 • AmbiSphere – system dźwięku w pełni dookólnego kodowanego w sygnale stereo (projekt własny)
 • Przenośny system głośnikowy dla systemu AmbiSphere (projekt własny)
 • AmbiSense - model binauralny do tworzenia wirtualnej przestrzeni dźwiękowej (projekt własny)
 • Protokół komunikacji przewodowej dla systemu inteligencji budynkowej (ZeeGo)
 • Algorytm szybkiego wyszukiwania urządzeń na magistrali RS485 z adresowaniem 32-bitowym (ZeeGo)
 • Architektura konfigurowalnego oprogramowania wbudowanego dla urządzeń wykonawczych systemu inteligencji budynkowej (ZeeGo)
 • Sieć radiowa z krótkim czasem propagacji danych i automatyczną rekonfiguracją dla systemu inteligencji budynkowej (ZeeGo)
 • Bootloader kryptograficzny do bezpiecznej wymiany oprogramowania (ZeeGo)
 • Klawiatura pojemnościowa z rozpoznawaniem gestów (ZeeGo)
 • Wielokanałowy regulator mocy 230VAC (dimmer) (ZeeGo)
 • Miniaturowy detektor zalania o małej powierzchni elektrod pomiarowych (ZeeGo)
 • Czujka ruchu o bardzo małym poborze prądu (ZeeGo)
 • Wielokanałowy regulator PID (ZeeGo)
 • Analizator sygnału audio (ZeeGo)
 • Układ sterowania makietą kolejową (osoba prywatna)
 • Automat vendingowy do sprzedaży detergentów sypkich i płynnych (osoba prywatna)
 • Odtwarzacz MP3 specjalnego przeznaczenia (osoba prywatna)
 • Biomonitor - miniaturowy układ do pomiaru sygnałów bioelektrycznych z radiową transmisją danych (Projekt PalCom, Aarhus University, Dania)
 • Protokół wymiany danych biomedycznych (Projekt PalCom, Aarhus University, Dania)
 • Modułowy układ do pomiaru sygnałów EEG (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Metoda detekcji wzrokowych potencjałów wywołanych z zastosowaniem naprzemiennej stymulacji pól wzrokowych (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Interfejs BCI (Brain-Computer Interface) z detekcją wzrokowych potencjałów wywołanych (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Metoda poprawy niezawodności systemów SSVEP BCI z zastosowaniem wzrokowego biofeedbacku (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Fotostymulator rotacyjny do badania wzrokowych potencjałów wywołanych (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Wielokanałowy konfigurowalny generator bodźców wzrokowych dla systemu SSVEP BCI (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Wieloznakowy interfejs SSVEP BCI (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Metoda kalibracji systemu SSVEP BCI (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Zestaw testowo-dydaktyczny dla układów CPLD (Instytut Elektroniki PŁ)
 • Moduł procesora DSP audio do aktywnych zestawów głośnikowych (PiProject)
 • Audio Streamer (PiProject)
 • Pompa perystaltyczna do zabiegów endoskopowych (PiProject)
 • Układ sterowania syrenami ostrzegawczymi (SiRcom)
 • Prototyp magistrali dla systemu domofonowego (Laskomex)
 • Prototyp centralki domofonowej (Laskomex)
 • Układ antylokalny dla systemu domofonowego (Laskomex)

 
     
 
Nie boimy się trudnych wyzwań, a wręcz takie właśnie preferujemy – projekty złożone, interdyscyplinarne, niebanalne.